„Musisz zrozumieć, że NLP to nie jest „rzecz”, której używa się w celu osiągnięcia jakichś celów. Jest to zbiór technik, które uczą Cię, jak korzystać z Twojego własnego mózgu. Kropka.” – Richard Bandler

 

Neurolingwistyczne Programowanie (NLP) jest dziedziną zajmującą się modyfikacją wzorców zachowań, myślenia. Praca z wykorzystaniem NLP opiera się głównie na subiektywnym doświadczaniu rzeczywistości przez klienta, a to sprawia, że jest ona zaliczana do jednej z dziedzin gwarantującej najszybszą zmianę wewnętrzną. Programowanie neurolingwistyczne skupia się na związku pomiędzy funkcjonowaniem ludzkiej sieci neuronalnej (stąd w nazwie słowo „neuro”), aspektach językowych (lingwistycznych) i zmianą wzorców zachowań (programowanie).

 

Na jaki rezultaty możesz liczyć:

  • Dokonasz całkowicie bezpiecznej zmiany na poziomie świadomym i nieświadomym
  • Zbudujesz ogromną pewność siebie
  • Zyskasz silnie ugruntowane poczucie własnej wartości
  • Odkryjesz swoje przekonania i zamienisz ograniczające (negatywne) na uwalniające (pozytywne)
  • Pozbędziesz się konfliktów wewnętrznych i zyskasz życie w pełnej harmonii
  • Zmienisz destrukcyjne dla Ciebie nawyki i wygenerujesz nowe, które będą działać na Ciebie budująco
  • Zakotwiczysz stan emocjonalny tj. pewność siebie, motywacja, kreatywność, które wesprą Cię w łatwiejszym osiągnięciu wyznaczonych przez Ciebie celów
  • Odkryjesz i wykorzystasz swoje mocne strony do osiągnięcia pozytywnej zmiany
  • Zwalczysz traumy, lęki i fobie
  • Uwolnisz się od nałogów